Danh mục sản phẩm
Hiển thị

Thùng Nhựa Rỗng

Thùng nhựa rỗng C3

Call

* Thùng nhựa rỗng C3 kích thước 850x630x525mm
* Màu sắc: Xanh dương(lam), Đỏ, Vàng, Xanh lá,Tím...
* Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Cần xé - Basket

Call

* Mã sản phẩm: 340 - 214 - 230 - 271 - 399
* Kích thước (mm):
340: Ø 390 x H 200 mm (Nhỏ)
214: Ø 460 x H 250 mm (Trung)
230: Ø 530 x H 260 mm (Lớn)
271: Ø 530 x H 380 mm (Đại)
399: Ø 560 x H 395 mm (Cồ)
* Nguyên liệu: PP chính phẩm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng
* Hãng sản xuất: TTC

Sóng nhựa quai sắt

Call

* Kích thước: 770x460x320mm
* Màu sắc: Đỏ,Vàng,Xanh dương,Xanh lá,Tím
* Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa rỗng có nắp

Call

* Thùng nhựa rỗng có nắp kích thước 600x430x270mm
* Kích thước: 600x430x270mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng,Tím
* Nguyên liệu: Nhựa HDPE, PP chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa rỗng HS0199

Call

* Thùng nhựa rỗng HS0199 kích thước 780x500x430mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng
* Nguyên liệu: PP,HDPE chính phẩm
* Nhà sản xuất:TTC

Thùng nhựa rỗng HS034

Call

* Thùng nhựa rỗng HS034 kích thước 600x420x260mm
* Vật liệu: Nhựa HDPE,PP chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa rỗng HS030

Call

* Thùng nhựa rỗng HS030 kích thước 620x430x310mm
* Kích thước: (L620xW430xH310)+/-10mm
* Vật liệu: Nhựa HDPE,PPchính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
* Nhà sản xuất:TTC

Thùng nhựa rỗng HS029

Call

* Thùng nhựa rỗng HS029 kích thước 620x430x310mm
* Kích thước: (L620xW430xH310)+/-10mm
* Vật liệu: Nhựa HDPE,PP chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
* Nhà sản xuất: TCC

Thùng nhựa rỗng HS027

Call

* Thùng nhựa rỗng HS027 kích thước 522x349x142.8mm
* Kích thước: 522 x 349 x 142.8 +/-10mm
* Vật liệu: Nhựa HDPE,PP chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa rỗng HS020

Call

* Thùng nhựa rỗng HS020 kích thước 585x385x180mm
* Vật liệu: Nhựa HDPE,PP chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
* Nhà sản xuất:TTC

Thùng nhựa rỗng HS018

Call

* Thùng nhựa rỗng HS018 kích thước 525x370x215mm
* Kích thước: 525 x 370 x 215 mm
* Vật liệu: Nhựa HDPE,PP chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa rỗng HS016

Call

* Thùng nhựa rỗng HS016 kích thước 595x400x190mm
* Kích thước: 595 x 400 x 190 mm
* Vật liệu: Nhựa HDPE,PP chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa rỗng HS013

Call

* Thùng nhựa rỗng HS013 kích thước 560x375x300mm
* Kích thước: 560x375x300mm+/-10mm
* Nguyên liệu: Nhựa HDPE,PP chính phẩm
* Màu sắc: Đỏ,Vàng,Xanh dương,Xanh lá,Tím
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa rỗng HS012

Call

* Thùng nhựa rỗng HS012 kích thước 610x420x310mm
* Kích thước: 610x420x310mm
* Vật liệu: Nhựa HDPE,PP chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
* Nhà sản xuất:TTC

Thùng nhựa rỗng HS011

Call

* Thùng nhựa rỗng HS011 kích thước 715x465x330mm
* Kích thước: 715x465x330 mm
* Vật liệu: Nhựa HDPE,PP chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
* Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa rỗng HS002

Call

* Thùng nhựa rỗng HS002 kíc thước 525x355x150mm
* Kích thước: 525 x 355 x 150 mm
* Vật liệu: Nhựa HDPE,PP chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
* Nhà sản xuất: TTC

​Thùng nhựa rỗng HS010

Call

* Thùng nhựa rỗng HS010 kích thước 610x420x100mm
* Vật liệu: Nhựa HDPE,PP chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa rỗng HS009

Call

* Thùng nhựa rỗng HS009 kích thước 610x420x190mm
* Màu sắc:Đỏ,Vàng,Xanh dương,Xanh lá,Tím
* Nguyên liệu: HDPE,PP chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa rỗng HS008

Call

* Thùng nhựa rỗng HS008 kích thước 610x420x150mm
* Vật liệu: Nhựa HDPE,PP chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
* Nhà sản xuất:TTC

Thùng nhựa rỗng HS014

Call

* Thùng nhựa rỗng HS014 kích thước 610x420x250mm
* Kích thước: 610x420x250mm
* Vật liệu: Nhựa PP nguyên sinh chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
* Nhà sản xuất:TTC