Danh mục sản phẩm
Hiển thị

Thùng Nhựa Dung Tích Lớn

Thùng nhựa tròn 2000 lít

Call

* Thùng nhựa tròn dung tích 2000 lít
* Kích thước: 75(cao) x 198(Ø miệng) x 177(Ø đáy)cm
* Màu sắc: Xanh
* Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa tròn 1500 lít

Call

* Thùng nhựa tròn dung tích 1500 lít
* Kích thước: 72(cao) x 178(Ø miệng) x 157(Ø đáy)cm
* Màu sắc: Xanh
* Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa tròn 1000 lít

Call

+ Thùng nhựa tròn dung tích 1000 lít
+ Kích thước: 80(cao) x 148(Ø miệng) x 118(Ø đáy)cm
+ Màu sắc: Xanh
+ Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
+ Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa tròn 750 lít

Call

* Thùng nhựa tròn dung tích 750 lít
* Kích thước: 87(cao) x 126(Ø miệng) x 99,5(Ø đáy)cm
* Màu sắc: Xanh
* Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa tròn 500 lít

Call

+ Thùng nhựa tròn dung tích 500 lít
+ Kích thước: 79(cao) x 110(Ø miệng) x 82(Ø đáy)cm
+ Màu sắc: Xanh
+ Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
+ Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa tròn 450 lít

Call

+ Thùng nhựa tròn dung tích 450 lít
+ Kích thước: 61(cao) x 113(Ø miệng) x 86(Ø đáy)cm
+ Màu sắc: Xanh
+ Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
+ Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa tròn 400 lít

Call

+ Thùng nhựa tròn dung tích 400 lít
+ Kích thước: 41(cao) x 128,5(Ø miệng) x 113(Ø đáy)cm
+ Màu sắc: Xanh
+ Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
+ Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa tròn 350 lít

Call

+ Thùng nhựa tròn dung tích 350 lít
+ Kích thước: 84(cao) x 85(Ø miệng) x 67,7(Ø đáy)cm
+ Màu sắc: Xanh
+ Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
+ Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa tròn 300 lít

Call

+ Thùng nhựa tròn dung tích 300 lít + Kích thước: 56(cao) x 97(Ø miệng) x 79(Ø đáy)cm
+ Màu sắc: Xanh
+ Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
+ Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa tròn 250 lít

Call

* Thùng nhựa tròn dung tích 250 lít
* Kích thước: 76(cao) x 78(Ø miệng) x 62(Ø đáy)cm
* Màu sắc: Xanh
* Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa chữ nhật 100 lít

Call

* Thùng nhựa chữ nhật dung tích 100 lít
* Kích thước: 28(cao) x 52-65(rộng) x 71-82(dài)cm
* Màu sắc: Xanh
* Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa chữ nhật 200 lít

Call

* Thùng nhựa chữ nhật dung tích 200 lít
* Kích thước: 43(cao) x 49-64(rộng) x 70-82(dài)cm
* Màu sắc: Xanh
* Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa chữ nhật 300 lít

Call

* Thùng nhựa chữ nhật dung tích 300 lít
* Kích thước: 43(cao) x 72-84(rộng) x 94-105(dài)cm
* Màu sắc: Xanh
* Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa chữ nhật 500 lít

Call

* Thùng nhựa chữ nhật dung tích 500 lít
* Kích thước: 76(cao) x 57-70(rộng) x 116-128(dài)cm
* Màu sắc: Xanh
* Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa chữ nhật 650 lít

Call

* Thùng nhựa chữ nhật dung tích 650 lít
* Kích thước: 66(cao) x 106(rộng) x 106(dài)cm
* Màu sắc: Xanh
* Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa chữ nhật 700 lít

Call

* Thùng nhựa chữ nhật dung tích 700 lit
* Kích thước: 70(cao) x 80-101(rộng) x 105-128(dài)cm
* Màu sắc: Xanh
* Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa chữ nhật 750 lít

Call

* Thùng nhựa chữ nhật dung tích 750 lít
* Kích thước: 82(cao) x 65-86(rộng) x 129-154(dài)cm
* Màu sắc: Xanh
* Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa chữ nhật 700L

Call

* Thùng nhựa chữ nhật dung tích 700 lít
* Kích thước: 128-105x101-80x70mm
* Màu sắc: Xanh dương
* Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC