Danh mục sản phẩm
Hiển thị

Thùng Nhựa Đặc

Thùng nhựa đặc có bánh xe

Call

* Thùng nhựa đặc kích thước:780x500x430mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng,Ghi
* Vật liệu: Nhựa PP chính phẩm
* Trọng lượng: 4,2Kg(+/-0.2Kg)
* Nhà sản xuất: TTC

Khay nhựa kích thước 380x260x50mm

Call

* Kích thước: 380 x 260 x 50mm
* Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng, Tím
* Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa đặc HS026

Call

* Thùng nhựa đặc HS026 kích thước 610x420x390mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng
* Hãng sản xuất: TTC
* Nguyên liệu: Nhựa PP nguyên sinh chính phẩm

Thùng nhựa đặc HS028

Call

* Thùng nhựa đặc HS028 kích thước 610x420x100mm
* Kích thước: 610x420x100mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng...
* Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa đặc HS019

Call

* Thùng nhựa đặc HS019 kích thước 610x420x310mm
* Kích thước: 610x420x310mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng,...
* Nguyên liệu: HDPE,PP chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa đặc HS006

Call

* Thùng nhựa đặc HS006 kích thước 530x430x110mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng...
* Nguyên liệu: HDPE,PP chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa đặc HS003

Call

* Thùng nhựa đặc HS003 kích thước 610x420x190mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng...
* Nguyên liệu: HDPE,PP
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa đặc KPT02

Call

* Thùng nhựa đặc KPT02 kích thước 515x430x225mm
* Kích thước: 515x430x225 mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng...
* Nguyên liệu: PP chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

​Thùng nhựa đặc HS025

Call

* Thùng nhựa đặc HS025 kích thước 610x420x100mm
* Kích thước: 610x420x100mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng,Tím,Nâu
* Nguyên liệu: PP chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa đặc HS007

Call

* Thùng nhựa đặc HS007 kích thước 610x420x150mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng,Tím,Nâu...
* Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa đặc HS017

Call

* Thùng nhựa đặc HS017 kích thước 610x420x250mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng,Nâu..
* Nguyên liệu: PP chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa đặc B12

Call

* Thùng nhựa đặc B12 kích thước 350x253.5x100mm
* Kích thước ngoài: 350x253.5x100 mm
* Kích thước trong: 312.5x220.4x95mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng
* Nguyên liệu:PP chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Hộp nhựa A4

Call

* Hộp nhựa đặc A4 kích thước 235x150x80mm
* Kích thước ngoài: 235x150x80 mm
* Kích thước trong: 210x135x74mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng
* Nguyên liệu:PP chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa đặc B4

Call

* Thùng nhựa đặc B4 kích thước 510x340x170mm
* Kích thước: 510x340x170mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng
* Nguyên liệu:PP chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa đặc B2

Call

* Thùng nhựa đặc B2 kích thước 455x270x120mm
* Kích thước: 455x270x120mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng,Trắng,Nâu,Tím...
* Nguyên liệu:PP nguyên sinh chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa đặc B1

Call

* Thùng nhựa đặc B1 kích thước 610x420x200mm
* Kích thước ngoài: 610x420x200mm
* Kích thước trong: 578x378x190mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng
* Nguyên liệu:PP chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa đặc B3

Call

* Thùng nhựa đặc B3 kích thước 472x332x184mm
* Kích thước ngoài: 472x332x184 mm
* Kích thước trong: 420x298x178mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng
* Nguyên liệu:PP chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa đặc A3

Call

* Thùng nhựa đặc A3 kích thước 370x305x160mm
* Kích thước: 370x305x160 mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng
* Nguyên liệu:PP chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa đặc A2

Call

* Thùng nhựa đặc A2 kích thước 615x382x202mm có quai sắt
* Kích thước ngoài: 615x382x202mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng
* Nguyên liệu: PP nguyên sinh chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa đặc B11

Call

* Thùng nhựa đặc B11 kích thước 610x420x144mm
* Kích thước ngoài: 610x420x144mm
* Kích thước trong: 578x378x 133mm
* Màu sắc: Xanh dương(lam), Xanh lá, Đỏ, Vàng
* Vật liệu: Nhựa PP chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC