Danh mục sản phẩm
Hiển thị

Thùng Có Nắp,Thùng Giữ Lạnh

Vỏ nhựa thùng sơn 18L

Call

* Vỏ nhựa thùng sơn18lít kích thước:281(H)xØ259(M)xØ208(Đ)
* Màu sắc: Trắng
* Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa vuông có nắp dung tích 90L

Call

* Thùng nhựa có nắp 90 lít kích thước 700x490x410mm
* Màu sắc: Trắng
* Nguyên liệu: PP chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa vuông có nắp dung tích 120 lít

Call

* Thùng nhựa có nắp 120 lít kích thước 745x530x450mm
* Màu sắc: Trắng
* Nguyên liệu: PP chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng giữ lạnh 85 lít

Call

Kích thước: 670x480x500mm
Màu sắc: Xanh,Đỏ,Trắng,Tím,Vàng
Dung tích: 85 lít
Nguyên liệu: PP chính phẩm

Thùng giữ lạnh 65 lít

Call

* Thùng giữ lạnh 65 lít * Kích thước: 625x500x370mm
* Màu sắc: Xanh,Đỏ,Vàng,Trắng,Tím
* Dung tích: 65 lít
* Nguyên liệu: PP chính phẩm

Thùng giữ lạnh 48 lít

Call

* Thùng giữ lạnh 48 lít
*Kích thước: 575x425x415mm
* Màu sắc: Xanh,Đỏ,Vàng,Tím
* Dung tích: 48 lít
* Nguyên liệu: PP chính phẩm

Thùng giữ lạnh 12 lít

Call

* Kích thước: 355x265x310mm
* Màu sắc: Xanh, Đỏ, Vàng
* Dung tích: 12 lít
* Nguyên liệu: PP chính phẩm

Thùng nhựa có nắp dung tích 55 lít

Call

* Thùng nhựa có nắp dung tích 55 lít
* Kích thước: 610x430x320mm
* Màu sắc: Trắng
* Dung tích: 55 lít
* Nguyên liệu: PP chính phẩm

Thùng nhựa vuông có nắp dung tích 30 lít

Call

* Thùng nhựa có nắp 30 lít kích thước 520x320x270mm
* Màu sắc: Trắng
* Dung tích: 30 lít
* Nguyên liệu: PP chính phẩm

Thùng nhựa vuông có nắp dung tích 15 lít

Call

* Thùng nhựa có nắp 15 lít kích thước 440x310x210mm
* Màu sắc: Trắng
* Dung tích: 15 lít
* Nguyên liệu: PP chính phẩm

Thùng nhựa có nắp dung tích 72 lít

Call

* Thùng nhựa có nắp dung tích 72 lít
* Kích thước: 615x455x350mm
* Màu sắc: Trắng,Xanh,Đỏ,Vàng
* Dung tích: 72 lít
* Nguyên liệu: PP chính phẩm

Thùng nhựa có nắp dung tích 95 lít

Call

* Thùng nhựa có nắp dung tích 95 lít,có bánh xe
* Kích thước: 696 x 480 x 403 mm
* Màu sắc: Trắng,Xanh,Đỏ,Vàng
* Dung tích: 95 lít
* Nguyên liệu: PP chính phẩm

Thùng nhựa có nắp dung tích 65 lít

Call

* Thùng nhựa có nắp dung tích 65 lít,có bánh xe
* Kích thước: 623x426x360mm
* Màu sắc: Trắng
* Dung tích: 65 lít * Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa vuông có nắp dung tích 140 lít

Call

* Thùng nhựa có nắp 140 lít kích thước 785x560x470mm
* Màu sắc: Trắng
* Nguyên liệu:PP chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC