Danh mục sản phẩm

Thùng nhựa chữ nhật 750 lít

  09/05/2016    Lượt xem : 2797

* Thùng nhựa chữ nhật dung tích 750 lít
* Kích thước: 82(cao) x 65-86(rộng-dài đáy) x 129-154(rộng-dài miệng)cm
* Màu sắc: Xanh
* Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa chữ nhật 700 lít

  09/05/2016    Lượt xem : 2865

* Thùng nhựa chữ nhật dung tích 700 lit
* Kích thước: 70(cao) x 80-101(rộng-dài đáy) x 105-128(rộng-dài miệng)cm
* Màu sắc: Xanh
* Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa chữ nhật 650 lít

  09/05/2016    Lượt xem : 1970

* Thùng nhựa chữ nhật dung tích 650 lít
* Kích thước: 66(cao) x 106(rộng) x 106(dài)cm
* Màu sắc: Xanh
* Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa chữ nhật 500 lít

  09/05/2016    Lượt xem : 4803

* Thùng nhựa chữ nhật dung tích 500 lít
* Kích thước: 76(cao) x 57-70(rộng-dài đáy) x 116-128(rộng-dài miệng)cm
* Màu sắc: Xanh
* Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa chữ nhật 200 lít

  09/05/2016    Lượt xem : 10917

* Thùng nhựa chữ nhật dung tích 200 lít
* Kích thước: 43(cao) x 49-64(rộng-dài đáy) x 70-82(rộng-dài miệng)cm
* Màu sắc: Xanh
* Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa tròn 250 lít

  09/05/2016    Lượt xem : 2499

* Thùng nhựa tròn dung tích 250 lít
* Kích thước: 76(cao) x 78(Ø miệng) x 62(Ø đáy)cm
* Màu sắc: Xanh
* Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa tròn 300 lít

  09/05/2016    Lượt xem : 4057

+ Thùng nhựa tròn dung tích 300 lít + Kích thước: 56(cao) x 97(Ø miệng) x 79(Ø đáy)cm
+ Màu sắc: Xanh
+ Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
+ Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa tròn 350 lít

  09/05/2016    Lượt xem : 1947

+ Thùng nhựa tròn dung tích 350 lít
+ Kích thước: 84(cao) x 85(Ø miệng) x 67,7(Ø đáy)cm
+ Màu sắc: Xanh
+ Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
+ Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa tròn 400 lít

  09/05/2016    Lượt xem : 2830

+ Thùng nhựa tròn dung tích 400 lít
+ Kích thước: 41(cao) x 128,5(Ø miệng) x 113(Ø đáy)cm
+ Màu sắc: Xanh
+ Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
+ Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa tròn 450 lít

  09/05/2016    Lượt xem : 2051

+ Thùng nhựa tròn dung tích 450 lít
+ Kích thước: 61(cao) x 113(Ø miệng) x 86(Ø đáy)cm
+ Màu sắc: Xanh
+ Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
+ Hãng sản xuất: TTC