Danh mục sản phẩm

Thùng nhựa chữ nhật 200 lít

  09/05/2016    Lượt xem : 10908

* Thùng nhựa chữ nhật dung tích 200 lít
* Kích thước: 43(cao) x 49-64(rộng-dài đáy) x 70-82(rộng-dài miệng)cm
* Màu sắc: Xanh
* Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa tròn 250 lít

  09/05/2016    Lượt xem : 2494

* Thùng nhựa tròn dung tích 250 lít
* Kích thước: 76(cao) x 78(Ø miệng) x 62(Ø đáy)cm
* Màu sắc: Xanh
* Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa tròn 750 lít

  09/05/2016    Lượt xem : 2710

* Thùng nhựa tròn dung tích 750 lít
* Kích thước: 87(cao) x 126(Ø miệng) x 99,5(Ø đáy)cm
* Màu sắc: Xanh
* Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa tròn 1000 lít

  09/05/2016    Lượt xem : 3569

+ Thùng nhựa tròn dung tích 1000 lít
+ Kích thước: 80(cao) x 148(Ø miệng) x 118(Ø đáy)cm
+ Màu sắc: Xanh
+ Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
+ Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa tròn 1500 lít

  10/05/2016    Lượt xem : 2107

* Thùng nhựa tròn dung tích 1500 lít
* Kích thước: 72(cao) x 178(Ø miệng) x 157(Ø đáy)cm
* Màu sắc: Xanh
* Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa tròn 2000 lít

  10/05/2016    Lượt xem : 2223

* Thùng nhựa tròn dung tích 2000 lít
* Kích thước: 75(cao) x 198(Ø miệng) x 177(Ø đáy)cm
* Màu sắc: Xanh
* Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Thùng chứa hóa chất CP

  22/03/2016    Lượt xem : 2183

* CP-500: Vol: 500 lít - Chiều cao: 1220 mm
ĐK miệng-thân-đáy: 165x680x680 mm
* CP-1000: Vol: 1000 lít - Chiều cao: 1310 mm
ĐK miệng-thân-đáy: 165 x1001x950 mm
* Màu sắc: Xanh dương
* Nguyên liệu: HDPE chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC