Danh mục sản phẩm

Thùng nhựa đặc B3

  02/12/2015    Lượt xem : 1678

* Thùng nhựa đặc B3 kích thước 472x332x184mm
* Kích thước ngoài: 472x332x184 mm
* Kích thước trong: 420x298x178mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng
* Nguyên liệu:PP chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa đặc B1

  02/12/2015    Lượt xem : 2620

* Thùng nhựa đặc B1 kích thước 610x420x200mm
* Kích thước ngoài: 610x420x200mm
* Kích thước trong: 578x378x190mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng
* Nguyên liệu:PP chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa đặc B2

  02/12/2015    Lượt xem : 2986

* Thùng nhựa đặc B2 kích thước 455x270x120mm
* Kích thước: 455x270x120mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng,Trắng,Nâu,Tím...
* Nguyên liệu:PP nguyên sinh chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa đặc B4

  02/12/2015    Lượt xem : 2984

* Thùng nhựa đặc B4 kích thước 510x340x170mm
* Kích thước: 510x340x170mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng
* Nguyên liệu:PP chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa rỗng HS004

  02/12/2015    Lượt xem : 1577

* Thùng nhựa rỗng HS004 kích thước 610x420x310mm
* Kích thước: 610x420x310mm
* Màu sắc: Đỏ,Vàng,Xanh dương,Xanh lá,Tím
* Trọng lượng:2520g
* Nguyên liệu: Nhựa HDPE,PP chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa rỗng HS008

  02/12/2015    Lượt xem : 1258

* Thùng nhựa rỗng HS008 kích thước 610x420x150mm
* Vật liệu: Nhựa HDPE,PP chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
* Nhà sản xuất:TTC

Thùng nhựa rỗng HS009

  02/12/2015    Lượt xem : 1625

* Thùng nhựa rỗng HS009 kích thước 610x420x190mm
* Màu sắc:Đỏ,Vàng,Xanh dương,Xanh lá,Tím
* Nguyên liệu: HDPE,PP chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

​Thùng nhựa rỗng HS010

  02/12/2015    Lượt xem : 1318

* Thùng nhựa rỗng HS010 kích thước 610x420x100mm
* Vật liệu: Nhựa HDPE,PP chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa đặc HS017

  02/12/2015    Lượt xem : 1629

* Thùng nhựa đặc HS017 kích thước 610x420x250mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng,Nâu..
* Nguyên liệu: PP chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa đặc HS007

  02/12/2015    Lượt xem : 1660

* Thùng nhựa đặc HS007 kích thước 610x420x150mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng,Tím,Nâu...
* Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC