Danh mục sản phẩm
Hiển thị

PALLET NHỰA

Pallet nhựa PL19LK

Call

+ Pallet nhựa PL19LK kích thước 1200x1000x150mm
+ Trọng lượng: 15 Kg(+/-0.5kg)
+ Tải trọng động: 1000 Kg
+ Tải trọng tĩnh: 4000 Kg(br> + Số đường nâng: 4
+ Số nút chống trượt: 28
+ Màu sắc: Đỏ,Xanh,Vàng...

Pallet nhựa PL18LK

Call

+ Pallet nhựa PL18LK kích thước 1200x1000x150mm
+ Tải trọng động: 1500 Kg
+ Tải trọng tĩnh: 5000 Kg
+ Trọng lượng: 21 Kg(+/-0.5kg) + Số đường nâng: 4 + Số nút chống trượt: 28
+ Màu sắc: Xanh dương, Đỏ, Vàng,...

Pallet nhựa PL16LK

Call

+ Pallet nhựa PL16LK kích thước 1200x1200x150mm
+ Trọng lượng: 20.5 Kg(+/-0.5kg)
+ Tải trọng động: 2000 Kg
+ Tải trọng tĩnh: 4000 Kg
+ Số nút chống trượt: 28
+ Màu sắc: Đỏ, Xanh dương, Vàng...

Pallet nhựa PL15LK

Call

+ Pallet nhựa PL15LK kích thước 1100x1100x125mm
+ Màu sắc: Xanh dương,Đỏ,Vàng...
+ Tải trọng động: 1000 Kg
+ Tải trọng tĩnh: 3000 Kg

Pallet nhựa PL12LK

Call

+ Pallet nhựa PL12LK kích thước 1200x1000x150mm
+ Tải trọng động: 2400 Kg
+ Tải trọng tĩnh: 5000 Kg
+ Số đường nâng: 4
+ Số nút chống trượt: 28
+ Trọng lượng: 21(+/-0.5kg) + Màu sắc: Đỏ,Xanh dương,Vàng...

Pallet nhựa PL327

Call

+ Pallet nhựa PL327 kích thước 1000x600x100mm
+ Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ, Vàng...
+ Tải trọng động:500 Kg
+ Tải trọng tĩnh: 1000 Kg
+ Nhà sản xuất: TTC

Pallet nhựa PL481

Call

+ Pallet nhựa PL481 kích thước 1100x1100x125mm
+ Tải trọng động: 600 Kg
+ Tải trọng tĩnh:2000 Kg
+ Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng,Đen... + Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
+ Nhà sản xuất: TTC

Pallet nhựa PL466

Call

+ Pallet nhựa PL466 kích thước 1200x1000x150mm
+ Tải trọng động: 1000 Kg
+ Tải trọng tĩnh: 3000 Kg
+ Trọng lượng: 15 Kg(+/-0.5kg)
+ Màu sắc: Xanh dương,Vàng,Xanh lá,Đỏ
+ Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm

Pallet nhựa 2 mặt liền khối PL20-LK

Call

* Pallet nhựa 2 mặt PL20-LK kích thước 1200x1200x150mm
* Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng
* Nguyên liệu: HDPE- UV chính phẩm
* Tải trọng tĩnh: 2000 Kg
* Tải trọng động: 5000 Kg
* Số đường nâng: 4
* Số nút chống trượt: 32
* Trọng lượng: 22.5 +/- 0.5kg
* Nhà sản xuất: TTC

Pallet nhựa 1 mặt liền khối PL402

Call

* Pallet nhựa 1 mặt liền khối kích thước 1200x1000x150mm
* Kích thước: 1200x1000x150mm(+/-10mm)
* Màu sắc: Xanh dương
* Trọng lượng: 18Kg(+/-5kg)
* Tải trọng tĩnh: 4000Kg
* Tải trọng động: 1000Kg
* Nguyên liệu: HDPE chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Pallet nhựa PL480

Call

+ Pallet nhựa kích thước 1200x1000x150mm
+ Tải trọng động: 800 Kg
+ Tải trọng tĩnh: 2400 Kg
+ Nguyên liệu: Hạt nhựa HDPE nguyên sinh chính phẩm
+ Nhà sản xuất: TTC

Pallet nhựa 2 mặt liền khối PL403

Call

* Pallet nhựa 2 mặt liền khối kích thước 1200x1000x150mm
* Kích thước: 1200x1000x150mm(+/-10mm)
* Màu sắc: Xanh dương
* Tải trọng tĩnh: 5000Kg
* Tải trọng động: 1500Kg
* Trọng lượng: 23Kg
* Nguyên liệu: HDPE chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Pallet nhựa 496T

Call

* Pallet nhựa kích thước 1200 x 1000 x 78mm
* Kích thước: 1200 x 1000 x 78 mm
* Tải trọng nâng: 1,000 kg
* Tải trọng tĩnh: 3,000 kg

Pallet nhựa PL497

Call

* Pallet nhựa kích thước 1200 x 1000 x 140mm
* Kích thước: 1200 x 1000 x 140 mm
* Tải trọng tĩnh: 3,000 kg
* Tải trọng tĩnh: 1,000 kg

Pallet nhựa PL496c

Call

* Pallet nhựa kích thước 1200 x1000 x 140mm
* Kích thước: 1200 x 1000 x 140 mm
* Tải trọng nâng: 1,000 kg
* Tải trọng tĩnh: 3,000 kg

Pallet nhựa PL11LK

Call

* Pallet nhựa PL11-LK kích thước 1200x1000x150mm
* Kích thước : (1200 x 1000 x 150) mm +/-2%
* Trọng lượng : 14.4 +/-0.5 kg
* Số đường nâng : 4
* Tải trọng động : 1000 kg
* Tải trọng tĩnh : 4000 kg
* Số nút chống trượt : 28

Pallet nhựa PL09LK

Call

* Pallet nhựa PL09LK kích thước 1100 x 1100 x 150mm
* Trọng lượng : 11.5 +/-0.3 kg
* Số đường nâng : 4
* Tải trọng động : 1000 kg
* Tải trọng tĩnh : 3000 kg
* Số nút chống trượt : 20

Pallet nhựa PL08LK

Call

* Pallet nhựa PL08LK kích thước 1200 x 1000 x145mm
* Kích thước : 1200 x 1000 x 145 mm +/-2%
* Trọng lượng : 10 +/-0.2 kg
* Số đường nâng : 4
* Tải trọng động : 600 kg
* Tải trọng tĩnh : 2400 kg
* Số nút chống trượt : 20

Pallet nhựa PL06LK

Call

* Pallet nhựa PL06LK kích thước 1100 x 1100 x 150mm
* Kích thước : 1100 x 1100 x 150mm +/-2%
* Trọng lượng : 18.5 +/-0.5 kg
* Số đường nâng :  4
* Tải trọng động : 1000 kg
* Tải trọng tĩnh : 4000 kg
* Số nút chống trượt : 13

Pallet nhựa PL05LK

Call

* Pallet nhựa PL05LK kích thước 1200 x 1000 x 150mm
* Kích thước : (1200 x 1000 x 150) mm +/-2%
* Trọng lượng : 22.5 +/-0.5 kg
* Số đường nâng : 4
* Tải trọng động : 1000 kg
* Tải trọng tĩnh : 4000 kg
* Số nút chống trượt : 20