Danh mục sản phẩm
Hiển thị

NHỰA CÔNG NGHIỆP

Thùng nhựa đặc B10

Call

* Thùng nhựa đặc B10 kích thước 495x395x235mm
* Kích thước ngoài: 495x395x235mm
* Kích thước trong: 455x365x225mm
* Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng, Tím
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa đặc B9

Call

* Thùng nhựa đặc B9 kích thước 495x395x115mm
* Kích thước ngoài: 495x395x115mm
* Kích thước trong: 455x365x105mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá, Đỏ, Vàng, Tím
* Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa đặc B7

Call

* Thùng nhựa đặc B7 kích thước 370x280x125mm
* Kích thước: 370x280x125mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng,Nâu,Tím
* Nguyên liệu: PP chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa đặc KPT01

Call

* Thùng nhựa đặc KPT01 kích thước 380x230x140mm
* Kích thước: 380x230x140mm
* Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng, Tím...
* Nguyên liệu: Nhựa HDPE,PP nguyên sinh chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa rỗng HS022

Call

* Thùng nhựa rỗng HS022 kích thước 850x630x525mm,có 8 bánh xe
* Kích thước : (L850xW630xH525)+/-10mm
* Màu sắc: Xanh dương, Đỏ, Vàng, Xanh lá
* Nguyên liệu: HDPE chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa rỗng HS015

Call

* Thùng nhựa rỗng HS015 kích thước 1186x886x668mm
* Vật liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
* Nhà sản xuất: TTC