Danh mục sản phẩm
Hiển thị

NHỰA CÔNG NGHIỆP

​Thùng nhựa rỗng HS010

Call

* Thùng nhựa rỗng HS010 kích thước 610x420x100mm
* Vật liệu: Nhựa HDPE,PP chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa rỗng HS009

Call

* Thùng nhựa rỗng HS009 kích thước 610x420x190mm
* Màu sắc:Đỏ,Vàng,Xanh dương,Xanh lá,Tím
* Nguyên liệu: HDPE,PP chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa rỗng HS008

Call

* Thùng nhựa rỗng HS008 kích thước 610x420x150mm
* Vật liệu: Nhựa HDPE,PP chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
* Nhà sản xuất:TTC

Thùng nhựa rỗng HS014

Call

* Thùng nhựa rỗng HS014 kích thước 610x420x250mm
* Kích thước: 610x420x250mm
* Vật liệu: Nhựa PP nguyên sinh chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
* Nhà sản xuất:TTC

Thùng nhựa rỗng HS005

Call

* Thùng nhựa rỗng HS005 kích thước 610x420x390mm
* Kích thước: 610x420x390mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng...
* Nguyên liệu: PP chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa rỗng HS004

Call

* Thùng nhựa rỗng HS004 kích thước 610x420x310mm
* Kích thước: 610x420x310mm
* Màu sắc: Đỏ,Vàng,Xanh dương,Xanh lá,Tím
* Trọng lượng:2520g
* Nguyên liệu: Nhựa HDPE,PP chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Hộp nhựa A9

Call

* Hộp nhựa A9 kích thước 482x308x178mm
* Kích thước ngoài: 482 x 308 x 178 mm
* Kích thước trong: 420x270x172mm
* Vật liệu: Nhựa PP nguyên sinh chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng,ghi
* Nhà sản xuất: TTC

Khay nhựa A8

Call

* Khay nhựa A8 kích thước 354x210x143mm
* Kích thước ngoài: 354x210x143 mm
* Kích thước trong: 300x180x136mm
* Vật liệu: Nhựa PP nguyên sinh chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng,ghi
* Nhà sản xuất: TTC

Khay linh kiện nhựa A7

Call

* Hộp nhựa A7 kích thước 360x280x136mm
* Kích thước ngoài: 360x280x136mm
* Kích thước trong: 300x241x130mm
* Vật liệu: Nhựa PP nguyên sinh chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
* Nhà sản xuất: TTC

Hộp nhựa A6

Call

* Hộp nhựa A6 kích thước 238x152x124 mm
* Kích thước ngoài: 238x152x124mm
* Kích thước trong: 218x126x118mm
* Vật liệu: Nhựa PP nguyên sinh chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng,ghi
* Nhà sản xuất: TTC

Hộp nhựa A5

Call

* Hộp nhựa A5 kích thước 198x135x90mm
* Kích thước ngoài: 198x135x90 mm
* Kích thước trong: 180x111x86mm
* Vật liệu: Nhựa PP nguyên sinh chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng,ghi
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa đặc B12

Call

* Thùng nhựa đặc B12 kích thước 350x253.5x100mm
* Kích thước ngoài: 350x253.5x100 mm
* Kích thước trong: 312.5x220.4x95mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng
* Nguyên liệu:PP chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Hộp nhựa A4

Call

* Hộp nhựa đặc A4 kích thước 235x150x80mm
* Kích thước ngoài: 235x150x80 mm
* Kích thước trong: 210x135x74mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng
* Nguyên liệu:PP chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa đặc B4

Call

* Thùng nhựa đặc B4 kích thước 510x340x170mm
* Kích thước: 510x340x170mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng
* Nguyên liệu:PP chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa đặc B2

Call

* Thùng nhựa đặc B2 kích thước 455x270x120mm
* Kích thước: 455x270x120mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng,Trắng,Nâu,Tím...
* Nguyên liệu:PP nguyên sinh chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa đặc B1

Call

* Thùng nhựa đặc B1 kích thước 610x420x200mm
* Kích thước ngoài: 610x420x200mm
* Kích thước trong: 578x378x190mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng
* Nguyên liệu:PP chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa đặc B3

Call

* Thùng nhựa đặc B3 kích thước 472x332x184mm
* Kích thước ngoài: 472x332x184 mm
* Kích thước trong: 420x298x178mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng
* Nguyên liệu:PP chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa đặc A3

Call

* Thùng nhựa đặc A3 kích thước 370x305x160mm
* Kích thước: 370x305x160 mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng
* Nguyên liệu:PP chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa đặc A2

Call

* Thùng nhựa đặc A2 kích thước 615x382x202mm có quai sắt
* Kích thước ngoài: 615x382x202mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng
* Nguyên liệu: PP nguyên sinh chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa đặc B11

Call

* Thùng nhựa đặc B11 kích thước 610x420x144mm
* Kích thước ngoài: 610x420x144mm
* Kích thước trong: 578x378x 133mm
* Màu sắc: Xanh dương(lam), Xanh lá, Đỏ, Vàng
* Vật liệu: Nhựa PP chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC