Danh mục sản phẩm
Hiển thị

NHỰA CÔNG NGHIỆP

Thùng nhựa tròn 400 lít

Call

+ Thùng nhựa tròn dung tích 400 lít
+ Kích thước: 41(cao) x 128,5(Ø miệng) x 113(Ø đáy)cm
+ Màu sắc: Xanh
+ Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
+ Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa tròn 350 lít

Call

+ Thùng nhựa tròn dung tích 350 lít
+ Kích thước: 84(cao) x 85(Ø miệng) x 67,7(Ø đáy)cm
+ Màu sắc: Xanh
+ Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
+ Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa tròn 300 lít

Call

+ Thùng nhựa tròn dung tích 300 lít + Kích thước: 56(cao) x 97(Ø miệng) x 79(Ø đáy)cm
+ Màu sắc: Xanh
+ Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
+ Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa tròn 250 lít

Call

* Thùng nhựa tròn dung tích 250 lít
* Kích thước: 76(cao) x 78(Ø miệng) x 62(Ø đáy)cm
* Màu sắc: Xanh
* Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa tròn 2000 lít

Call

* Thùng nhựa tròn dung tích 2000 lít
* Kích thước: 75(cao) x 198(Ø miệng) x 177(Ø đáy)cm
* Màu sắc: Xanh
* Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa tròn 1500 lít

Call

* Thùng nhựa tròn dung tích 1500 lít
* Kích thước: 72(cao) x 178(Ø miệng) x 157(Ø đáy)cm
* Màu sắc: Xanh
* Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa tròn 1000 lít

Call

+ Thùng nhựa tròn dung tích 1000 lít
+ Kích thước: 80(cao) x 148(Ø miệng) x 118(Ø đáy)cm
+ Màu sắc: Xanh
+ Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
+ Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa rỗng HS034

Call

* Thùng nhựa rỗng HS034 kích thước 600x420x260mm
* Vật liệu: Nhựa HDPE,PP chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa rỗng HS030

Call

* Thùng nhựa rỗng HS030 kích thước 620x430x310mm
* Kích thước: (L620xW430xH310)+/-10mm
* Vật liệu: Nhựa HDPE,PPchính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
* Nhà sản xuất:TTC

Thùng nhựa rỗng HS029

Call

* Thùng nhựa rỗng HS029 kích thước 620x430x310mm
* Kích thước: (L620xW430xH310)+/-10mm
* Vật liệu: Nhựa HDPE,PP chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
* Nhà sản xuất: TCC

Thùng nhựa rỗng HS027

Call

* Thùng nhựa rỗng HS027 kích thước 522x349x142.8mm
* Kích thước: 522 x 349 x 142.8 +/-10mm
* Vật liệu: Nhựa HDPE,PP chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa rỗng HS022

Call

* Thùng nhựa rỗng HS022 kích thước 850x630x525mm,có 8 bánh xe
* Kích thước : (L850xW630xH525)+/-10mm
* Màu sắc: Xanh dương, Đỏ, Vàng, Xanh lá
* Nguyên liệu: HDPE chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa rỗng HS020

Call

* Thùng nhựa rỗng HS020 kích thước 585x385x180mm
* Vật liệu: Nhựa HDPE,PP chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
* Nhà sản xuất:TTC

Thùng nhựa rỗng HS0199

Call

* Thùng nhựa rỗng HS0199 kích thước 780x500x430mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng
* Nguyên liệu: PP,HDPE chính phẩm
* Nhà sản xuất:TTC

Thùng nhựa rỗng HS018

Call

* Thùng nhựa rỗng HS018 kích thước 525x370x215mm
* Kích thước: 525 x 370 x 215 mm
* Vật liệu: Nhựa HDPE,PP chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa rỗng HS016

Call

* Thùng nhựa rỗng HS016 kích thước 595x400x190mm
* Kích thước: 595 x 400 x 190 mm
* Vật liệu: Nhựa HDPE,PP chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa rỗng HS015

Call

* Thùng nhựa rỗng HS015 kích thước 1186x886x668mm
* Vật liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa rỗng HS014

Call

* Thùng nhựa rỗng HS014 kích thước 610x420x250mm
* Kích thước: 610x420x250mm
* Vật liệu: Nhựa PP nguyên sinh chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
* Nhà sản xuất:TTC

Thùng nhựa rỗng HS013

Call

* Thùng nhựa rỗng HS013 kích thước 560x375x300mm
* Kích thước: 560x375x300mm+/-10mm
* Nguyên liệu: Nhựa HDPE,PP chính phẩm
* Màu sắc: Đỏ,Vàng,Xanh dương,Xanh lá,Tím
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa rỗng HS012

Call

* Thùng nhựa rỗng HS012 kích thước 610x420x310mm
* Kích thước: 610x420x310mm
* Vật liệu: Nhựa HDPE,PP chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
* Nhà sản xuất:TTC