Danh mục sản phẩm
Hiển thị

Khay Linh Kiện

Khay linh kiện nhựa DT4

Call

* Khay linh kiện kích thước 490x300x170mm
* Kích thước: 490 x 300 x 170 mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng,Tím
* Nguyên liệu: PP chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Khay linh kiện nhựa DT3

Call

* Khay linh kiện kích thước 340x210x140mm
* Kích thước: 340 x 210 x 140 mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng,Tím
* Nguyên liệu: PP chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Khay linh kiện nhựa DT2

Call

* Khay linh kiện kích thước 250x150x110mm
* Kích thước: 250 x 150 x 110 mm
* Màu sắc: Xanh dương, Đỏ
* Nguyên liệu: PP chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Khay linh kiện nhựa DT1

Call

* Khay linh kiện kích thước 180x120x80mm
* Kích thước: 180 x 120 x 80 mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng,Tím
* Nguyên liệu: PP chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Khay linh kiện nhựa FLC

Call

* Khay linh kiện kích thước 250x154x120mm
* Kích thước ngoài: 250 x 154 x 120 mm
* Kích thước trong: 210 x 130 x 118mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng,Tím
* Nguyên liệu: PP chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Khay linh kiện nhựa FLB

Call

* Khay linh kiện kích thước 355x200x137mm
* Kích thước ngoài: 355 x 200 x 137 mm
* Kích thước trong: 300 x 170 x 130mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng,Tím
* Nguyên liệu: PP chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Khay linh kiện nhựa FLA

Call

* Khay linh kiện kích thước 477 x 200 x 176mm
* Kích thước ngoài: 477 x 200 x 176 mm
* Kích thước trong: 415 x 170 x 168 mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng,Tím
* Nguyên liệu: PP chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Hộp nhựa A9

Call

* Hộp nhựa A9 kích thước 482x308x178mm
* Kích thước ngoài: 482 x 308 x 178 mm
* Kích thước trong: 420x270x172mm
* Vật liệu: Nhựa PP nguyên sinh chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng,ghi
* Nhà sản xuất: TTC

Khay nhựa A8

Call

* Khay nhựa A8 kích thước 354x210x143mm
* Kích thước ngoài: 354x210x143 mm
* Kích thước trong: 300x180x136mm
* Vật liệu: Nhựa PP nguyên sinh chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng,ghi
* Nhà sản xuất: TTC

Khay linh kiện nhựa A7

Call

* Hộp nhựa A7 kích thước 360x280x136mm
* Kích thước ngoài: 360x280x136mm
* Kích thước trong: 300x241x130mm
* Vật liệu: Nhựa PP nguyên sinh chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
* Nhà sản xuất: TTC

Hộp nhựa A6

Call

* Hộp nhựa A6 kích thước 238x152x124 mm
* Kích thước ngoài: 238x152x124mm
* Kích thước trong: 218x126x118mm
* Vật liệu: Nhựa PP nguyên sinh chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng,ghi
* Nhà sản xuất: TTC

Hộp nhựa A5

Call

* Hộp nhựa A5 kích thước 198x135x90mm
* Kích thước ngoài: 198x135x90 mm
* Kích thước trong: 180x111x86mm
* Vật liệu: Nhựa PP nguyên sinh chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng,ghi
* Nhà sản xuất: TTC