Danh mục sản phẩm
Hiển thị

Danh sách sản phẩm

Pallet nhựa PL496c

Call

* Pallet nhựa kích thước 1200 x1000 x 140mm
* Kích thước: 1200 x 1000 x 140 mm
* Tải trọng nâng: 1,000 kg
* Tải trọng tĩnh: 3,000 kg

Pallet nhựa PL11LK

Call

* Pallet nhựa PL11-LK kích thước 1200x1000x150mm
* Kích thước : (1200 x 1000 x 150) mm +/-2%
* Trọng lượng : 14.4 +/-0.5 kg
* Số đường nâng : 4
* Tải trọng động : 1000 kg
* Tải trọng tĩnh : 4000 kg
* Số nút chống trượt : 28

Pallet nhựa PL09LK

Call

* Pallet nhựa PL09LK kích thước 1100 x 1100 x 150mm
* Trọng lượng : 11.5 +/-0.3 kg
* Số đường nâng : 4
* Tải trọng động : 1000 kg
* Tải trọng tĩnh : 3000 kg
* Số nút chống trượt : 20

Pallet nhựa PL08LK

Call

* Pallet nhựa PL08LK kích thước 1200 x 1000 x145mm
* Kích thước : 1200 x 1000 x 145 mm +/-2%
* Trọng lượng : 10 +/-0.2 kg
* Số đường nâng : 4
* Tải trọng động : 600 kg
* Tải trọng tĩnh : 2400 kg
* Số nút chống trượt : 20

Pallet nhựa PL06LK

Call

* Pallet nhựa PL06LK kích thước 1100 x 1100 x 150mm
* Kích thước : 1100 x 1100 x 150mm +/-2%
* Trọng lượng : 18.5 +/-0.5 kg
* Số đường nâng :  4
* Tải trọng động : 1000 kg
* Tải trọng tĩnh : 4000 kg
* Số nút chống trượt : 13

Pallet nhựa PL05LK

Call

* Pallet nhựa PL05LK kích thước 1200 x 1000 x 150mm
* Kích thước : (1200 x 1000 x 150) mm +/-2%
* Trọng lượng : 22.5 +/-0.5 kg
* Số đường nâng : 4
* Tải trọng động : 1000 kg
* Tải trọng tĩnh : 4000 kg
* Số nút chống trượt : 20

Pallet nhựa PL04LK

Call

* Pallet nhựa PL04LK kích thước 1200 x 1000 x 150mm
* Kích thước : (1200 x 1000 x 150) mm +/-2%
* Trọng lượng : 17 +/-0.5 kg
* Số đường nâng : 4
* Tải trọng động : 1000 kg
* Tải trọng tĩnh : 4000 kg
* Số nút chống trượt : 17

Pallet nhựa PL09LS

Call

* Kích thước : (1200 x 1000 x 145) mm +/-2%
* Trọng lượng :  16 +/-0.5 kg
* Số đường nâng : 4
* Tải trọng động : 1000 kg
* Tải trọng tĩnh : 3000 kg
* Số nút chống trượt : 16

Pallet nhựa PL07LS

Call

* Kích thước : (600 x 600 x 100) mm +/-2%
* Trọng lượng :  2.95 +/-0.1 kg
* Tải trọng tĩnh : 100 kg

Pallet nhựa PL04LS

Call

* Kích thước : (1000 x 600 x 100) mm +/-2%
* Trọng lượng :  5.4 +/-0.2 kg
* Tải trọng tĩnh : 1000 kg

Pallet nhựa PL03LS

Call

* Kích thước :  (1200 x 1000 x 78) mm +/-2%
* Trọng lượng :  12 +/-0.3 kg
* Tải trọng tĩnh :  3000 kg
* Số nút chống trượt : 12

Pallet nhựa PL02LS

Call

* Kích thước :  (1200 x 1000 x 78) mm +/-2%
* Trọng lượng :  12.5 +/-0.3 kg
* Tải trọng tĩnh :  3000 kg
* Số nút chống trượt : 12

Pallet nhựa PL01LS

Call

+ Pallet nhựa PL01LS kích thước 1200x1000x150 mm
+ Trọng lượng : 15.5 +/-0.4 kg
+ Số đường nâng : 4
+ Tải trọng động : 1000 kg
+ Tải trọng tĩnh : 3000 kg

Pallet nhựa PL10LK

Call

* Kích thước :  (1200 x 1000 x 150) mm +/-2%
* Trọng lượng :  18.6 +/-0.5 kg
* Số đường nâng : 4
* Tải trọng động : 2400 kg
* Tải trọng tĩnh : 5000 kg
* Số nút chống trượt : 28

Pallet nhựa 2 mặt PL02HG

Call

* Kích thước : (1200x1000x145) mm +/-2%
* Trọng lượng : 24 +/-0.5 kg
* Số đường nâng : 4
* Tải trọng động : 1500 kg
* Tải trọng tĩnh : 5000 kg
* Số nút chống trượt : 24

Pallet nhựa 2 mặt PL01HG

Call

+ Pallet nhựa 2 mặt kích thước 1200x1000x145mm
+ Kích thước :  (1200 x 1000 x 145) mm ±2%
+ Trọng lượng :  25 ±0.5kg
+ Số đường nâng : 4
+ Tải trọng động : 1500 kg
+Tải trọng tĩnh : 5000 kg
+ Số nút chống trượt : 36

Pallet nhựa P1210

Call

Kích thước :  1205 x 1065 x 140 (mm)
Trọng lượng : 16.51 Kg ± 200g
Số đường nâng : 4
Tải trọng động : 800 kg
Tải trọng tĩnh : 3000 kg

Pallet nhựa PL1006

Call

Kích thước :  1065 x 601 x 140 (± 10mm)
Trọng lượng : 8.25 Kg ± 200g
Số đường nâng : 2
Tải trọng động : 500 kg
Tải trọng tĩnh : 1000 kg

Thùng rác nhựa 660L

Call

Thùng rác nhựa 660 lít
Chất liệu HDPE
Kích thước: (L)1240 x (W)780x(
H)1100 mm
Màu sắc: Xanh sẫm

Thùng rác nhựa 120L

Call

- Kích thước: (L)572x (W)345 x( H)930mm
- Chất liệu : nhựa HDPE
- Bánh xe cao su đặc
- Trục thép mạ kẽm
- Màu sắc: xanh - cam