Danh mục sản phẩm
Hiển thị

Danh sách sản phẩm

Pallet nhựa PL11LK

Call

* Pallet nhựa PL11-LK kích thước 1200x1000x150mm
* Kích thước : (1200 x 1000 x 150) mm +/-2%
* Trọng lượng : 14.4 +/-0.5 kg
* Số đường nâng : 4
* Tải trọng động : 1000 kg
* Tải trọng tĩnh : 4000 kg
* Số nút chống trượt : 28

Pallet nhựa PL496c

Call

* Pallet nhựa kích thước 1200 x1000 x 140mm
* Kích thước: 1200 x 1000 x 140 mm
* Tải trọng nâng: 1,000 kg
* Tải trọng tĩnh: 3,000 kg

Pallet nhựa PL497

Call

* Pallet nhựa kích thước 1200 x 1000 x 140mm
* Kích thước: 1200 x 1000 x 140 mm
* Tải trọng tĩnh: 3,000 kg
* Tải trọng tĩnh: 1,000 kg

Pallet nhựa 496T

Call

* Pallet nhựa kích thước 1200 x 1000 x 78mm
* Kích thước: 1200 x 1000 x 78 mm
* Tải trọng nâng: 1,000 kg
* Tải trọng tĩnh: 3,000 kg

Pallet nhựa 2 mặt liền khối PL403

Call

* Pallet nhựa 2 mặt liền khối kích thước 1200x1000x150mm
* Kích thước: 1200x1000x150mm(+/-10mm)
* Màu sắc: Xanh dương
* Tải trọng tĩnh: 5000Kg
* Tải trọng động: 1500Kg
* Trọng lượng: 23Kg
* Nguyên liệu: HDPE chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Pallet nhựa PL480

Call

+ Pallet nhựa kích thước 1200x1000x150mm
+ Tải trọng động: 800 Kg
+ Tải trọng tĩnh: 2400 Kg
+ Nguyên liệu: Hạt nhựa HDPE nguyên sinh chính phẩm
+ Nhà sản xuất: TTC

Lồng nhựa đựng gà

Call

* Lồng nhựa đựng gà kích thước 700x520x310mm
* Kích thước: 700x520x310mm
* Màu sắc: Vàng,Xanh dương
* Hãng sản xuất: Nhựa Thành Thành Công
* Nguyên liệu: PP chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa chữ nhật 700L

Call

* Thùng nhựa chữ nhật dung tích 700 lít
* Kích thước: 128-105x101-80x70mm
* Màu sắc: Xanh dương
* Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa rỗng HS0199

Call

* Thùng nhựa rỗng HS0199 kích thước 780x500x430mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng
* Nguyên liệu: PP,HDPE chính phẩm
* Nhà sản xuất:TTC

Thùng nhựa đặc HS026

Call

* Thùng nhựa đặc HS026 kích thước 610x420x390mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng
* Hãng sản xuất: TTC
* Nguyên liệu: Nhựa PP nguyên sinh chính phẩm

Thùng nhựa có nắp dung tích 65 lít

Call

* Thùng nhựa có nắp dung tích 65 lít,có bánh xe
* Kích thước: 623x426x360mm
* Màu sắc: Trắng
* Dung tích: 65 lít * Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa có nắp dung tích 95 lít

Call

* Thùng nhựa có nắp dung tích 95 lít,có bánh xe
* Kích thước: 696 x 480 x 403 mm
* Màu sắc: Trắng,Xanh,Đỏ,Vàng
* Dung tích: 95 lít
* Nguyên liệu: PP chính phẩm

Thùng nhựa có nắp dung tích 72 lít

Call

* Thùng nhựa có nắp dung tích 72 lít
* Kích thước: 615x455x350mm
* Màu sắc: Trắng,Xanh,Đỏ,Vàng
* Dung tích: 72 lít
* Nguyên liệu: PP chính phẩm

Thùng nhựa vuông có nắp dung tích 15 lít

Call

* Thùng nhựa có nắp 15 lít kích thước 440x310x210mm
* Màu sắc: Trắng
* Dung tích: 15 lít
* Nguyên liệu: PP chính phẩm

Thùng nhựa vuông có nắp dung tích 30 lít

Call

* Thùng nhựa có nắp 30 lít kích thước 520x320x270mm
* Màu sắc: Trắng
* Dung tích: 30 lít
* Nguyên liệu: PP chính phẩm

Thùng nhựa có nắp dung tích 55 lít

Call

* Thùng nhựa có nắp dung tích 55 lít
* Kích thước: 610x430x320mm
* Màu sắc: Trắng
* Dung tích: 55 lít
* Nguyên liệu: PP chính phẩm

Thùng giữ lạnh 12 lít

Call

* Kích thước: 355x265x310mm
* Màu sắc: Xanh, Đỏ, Vàng
* Dung tích: 12 lít
* Nguyên liệu: PP chính phẩm

Thùng giữ lạnh 48 lít

Call

* Thùng giữ lạnh 48 lít
*Kích thước: 575x425x415mm
* Màu sắc: Xanh,Đỏ,Vàng,Tím
* Dung tích: 48 lít
* Nguyên liệu: PP chính phẩm

Thùng giữ lạnh 65 lít

Call

* Thùng giữ lạnh 65 lít * Kích thước: 625x500x370mm
* Màu sắc: Xanh,Đỏ,Vàng,Trắng,Tím
* Dung tích: 65 lít
* Nguyên liệu: PP chính phẩm

Thùng giữ lạnh 85 lít

Call

Kích thước: 670x480x500mm
Màu sắc: Xanh,Đỏ,Trắng,Tím,Vàng
Dung tích: 85 lít
Nguyên liệu: PP chính phẩm