Danh mục sản phẩm
Hiển thị

Danh sách sản phẩm

Thùng nhựa rỗng HS002

Call

* Thùng nhựa rỗng HS002 kíc thước 525x355x150mm
* Kích thước: 525 x 355 x 150 mm
* Vật liệu: Nhựa HDPE,PP chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa rỗng HS011

Call

* Thùng nhựa rỗng HS011 kích thước 715x465x330mm
* Kích thước: 715x465x330 mm
* Vật liệu: Nhựa HDPE,PP chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
* Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa rỗng HS012

Call

* Thùng nhựa rỗng HS012 kích thước 610x420x310mm
* Kích thước: 610x420x310mm
* Vật liệu: Nhựa HDPE,PP chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
* Nhà sản xuất:TTC

Thùng nhựa rỗng HS013

Call

* Thùng nhựa rỗng HS013 kích thước 560x375x300mm
* Kích thước: 560x375x300mm+/-10mm
* Nguyên liệu: Nhựa HDPE,PP chính phẩm
* Màu sắc: Đỏ,Vàng,Xanh dương,Xanh lá,Tím
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa rỗng HS016

Call

* Thùng nhựa rỗng HS016 kích thước 595x400x190mm
* Kích thước: 595 x 400 x 190 mm
* Vật liệu: Nhựa HDPE,PP chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa rỗng HS018

Call

* Thùng nhựa rỗng HS018 kích thước 525x370x215mm
* Kích thước: 525 x 370 x 215 mm
* Vật liệu: Nhựa HDPE,PP chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa rỗng HS020

Call

* Thùng nhựa rỗng HS020 kích thước 585x385x180mm
* Vật liệu: Nhựa HDPE,PP chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
* Nhà sản xuất:TTC

Thùng nhựa rỗng HS027

Call

* Thùng nhựa rỗng HS027 kích thước 522x349x142.8mm
* Kích thước: 522 x 349 x 142.8 +/-10mm
* Vật liệu: Nhựa HDPE,PP chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa rỗng HS029

Call

* Thùng nhựa rỗng HS029 kích thước 620x430x310mm
* Kích thước: (L620xW430xH310)+/-10mm
* Vật liệu: Nhựa HDPE,PP chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
* Nhà sản xuất: TCC

Thùng nhựa rỗng HS030

Call

* Thùng nhựa rỗng HS030 kích thước 620x430x310mm
* Kích thước: (L620xW430xH310)+/-10mm
* Vật liệu: Nhựa HDPE,PPchính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
* Nhà sản xuất:TTC

Thùng nhựa rỗng HS034

Call

* Thùng nhựa rỗng HS034 kích thước 600x420x260mm
* Vật liệu: Nhựa HDPE,PP chính phẩm
* Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa đặc KPT02

Call

* Thùng nhựa đặc KPT02 kích thước 515x430x225mm
* Kích thước: 515x430x225 mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng...
* Nguyên liệu: PP chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa đặc HS003

Call

* Thùng nhựa đặc HS003 kích thước 610x420x190mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng...
* Nguyên liệu: HDPE,PP
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa đặc HS006

Call

* Thùng nhựa đặc HS006 kích thước 530x430x110mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng...
* Nguyên liệu: HDPE,PP chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa đặc HS019

Call

* Thùng nhựa đặc HS019 kích thước 610x420x310mm
* Kích thước: 610x420x310mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng,...
* Nguyên liệu: HDPE,PP chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng nhựa đặc HS028

Call

* Thùng nhựa đặc HS028 kích thước 610x420x100mm
* Kích thước: 610x420x100mm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng...
* Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Thùng rác nhựa 60L

Call

Thùng rác nhựa 60L 
- Chất liệu: HDPE
- Kích thước: (L)480 x (420) x
(660) mm
- 4 bánh xe quay 360 độ
- Màu sắc: Xanh – vàng -cam

Thùng rác nhựa 240L

Call

Thùng rác nhựa 240L 
- Chất liệu : nhựa HDPE 
- Kích thước: (L)740x (W)600 x(
H)1015 mm
- Bánh xe cao su đặc
- Trục thép mạ kẽm
- Màu sắc: xanh - cam

Thùng rác nhựa 120L

Call

- Kích thước: (L)572x (W)345 x( H)930mm
- Chất liệu : nhựa HDPE
- Bánh xe cao su đặc
- Trục thép mạ kẽm
- Màu sắc: xanh - cam

Thùng rác nhựa 660L

Call

Thùng rác nhựa 660 lít
Chất liệu HDPE
Kích thước: (L)1240 x (W)780x(
H)1100 mm
Màu sắc: Xanh sẫm