Danh mục sản phẩm
Hiển thị

Danh sách sản phẩm

Thùng nhựa tròn 400 lít

Call

+ Thùng nhựa tròn dung tích 400 lít
+ Kích thước: 41(cao) x 128,5(Ø miệng) x 113(Ø đáy)cm
+ Màu sắc: Xanh
+ Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
+ Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa tròn 350 lít

Call

+ Thùng nhựa tròn dung tích 350 lít
+ Kích thước: 84(cao) x 85(Ø miệng) x 67,7(Ø đáy)cm
+ Màu sắc: Xanh
+ Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
+ Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa tròn 300 lít

Call

+ Thùng nhựa tròn dung tích 300 lít + Kích thước: 56(cao) x 97(Ø miệng) x 79(Ø đáy)cm
+ Màu sắc: Xanh
+ Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
+ Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa tròn 250 lít

Call

* Thùng nhựa tròn dung tích 250 lít
* Kích thước: 76(cao) x 78(Ø miệng) x 62(Ø đáy)cm
* Màu sắc: Xanh
* Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa chữ nhật 100 lít

Call

* Thùng nhựa chữ nhật dung tích 100 lít
* Kích thước: 28(cao) x 52-65(rộng) x 71-82(dài)cm
* Màu sắc: Xanh
* Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa chữ nhật 200 lít

Call

* Thùng nhựa chữ nhật dung tích 200 lít
* Kích thước: 43(cao) x 49-64(rộng) x 70-82(dài)cm
* Màu sắc: Xanh
* Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa chữ nhật 300 lít

Call

* Thùng nhựa chữ nhật dung tích 300 lít
* Kích thước: 43(cao) x 72-84(rộng) x 94-105(dài)cm
* Màu sắc: Xanh
* Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa chữ nhật 500 lít

Call

* Thùng nhựa chữ nhật dung tích 500 lít
* Kích thước: 76(cao) x 57-70(rộng) x 116-128(dài)cm
* Màu sắc: Xanh
* Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa chữ nhật 650 lít

Call

* Thùng nhựa chữ nhật dung tích 650 lít
* Kích thước: 66(cao) x 106(rộng) x 106(dài)cm
* Màu sắc: Xanh
* Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa chữ nhật 700 lít

Call

* Thùng nhựa chữ nhật dung tích 700 lit
* Kích thước: 70(cao) x 80-101(rộng) x 105-128(dài)cm
* Màu sắc: Xanh
* Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Thùng nhựa chữ nhật 750 lít

Call

* Thùng nhựa chữ nhật dung tích 750 lít
* Kích thước: 82(cao) x 65-86(rộng) x 129-154(dài)cm
* Màu sắc: Xanh
* Nguyên liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Can nhựa tròn 25L

Call

* Kích thước (+/- 2% mm): Ø340 x H 470 mm
* Nguyên liệu: PP chính phẩm
* Màu sắc: Xanh lam
* Hãng sản xuất: TTC

Can nhựa vuông 20L

Call

* Kích thước (+/- 2% mm): Ø260 x 260 x H 383
* Màu sắc: Xanh dương
* Nguyên liệu: PP chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Can nhựa tròn 18L không khía

Call

* Kích thước (+/- 2% mm): Ø300 x 372 mm
* Màu sắc: Vàng
* Nguyên liệu PP chính phẩm
* Hãng sản xuất: TTC

Can nhựa tròn 18L có khía

Call

* Kích thước (+/- 2% mm): Ø303 x H 372 mm
* Nguyên liệu: PP chính phẩm
* Màu sắc: Đỏ
* Hãng sản xuất: TTC

Cần xé - Basket

Call

* Mã sản phẩm: 340 - 214 - 230 - 271 - 399
* Kích thước (mm):
340: Ø 390 x H 200 mm (Nhỏ)
214: Ø 460 x H 250 mm (Trung)
230: Ø 530 x H 260 mm (Lớn)
271: Ø 530 x H 380 mm (Đại)
399: Ø 560 x H 395 mm (Cồ)
* Nguyên liệu: PP chính phẩm
* Màu sắc: Xanh dương,Xanh lá,Đỏ,Vàng
* Hãng sản xuất: TTC

Thớt nhựa PP,PE

Call

Kích thước: (Dài) 2440x (Rộng)1220x Dày 2 đến 100 mm
Màu sắc: Trắng trong,nâu
Nguyên liệu: Hạt nhựa PP,PE nguyên sinh chính phẩm
Hãng sản xuất: Nhựa Thành Thành Công

Tấm nhựa PP Danpla

Call

* Tấm nhựa Danpla tiêu chuẩn * Kích thước: 1200(rộng)x2440(dài)x3,4,5(dày)mm
* Màu sắc:Trắng trong,Xanh tím,Xanh dương,Đỏ,Vàng,Tím
* Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm
* Hãng sản xuất: Nhựa Thành Thành Công

Thùng rác nhựa 90L Nắp hở

Call

* Kích thước (mm):550 x 420 x H 900 mm
* Nguyên liệu:HDPE chính phẩm
* Màu sắc: Vàng,Cam,Xanh
* Hãng sản xuất: TTC

Thùng rác nhựa 240L Nắp hở

Call

* Kích thước (mm): 730 x 580 x H 1100 mm
* Nguyên liệu: HDPE chính phẩm
* Màu sắc: Vàng,Cam,Xanh
* Hãng sản xuất: TTC