Danh mục sản phẩm
Hiển thị

Danh sách sản phẩm

Pallet nhựa PL01LK

Call

* Pallet nhựa PL01LK kích thước 1200x800x180mm
* Kích thước : (1200 x 800 x 180) mm +/-2%
* Trọng lượng : 18 +/-0.5 kg
* Số đường nâng : 4
* Tải trọng động : 1000 kg
* Tải trọng tĩnh : 4000 kg
* Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng
* Vật liệu: Nhựa HDPE - UV chính phẩm
* Nhà sản xuất: TTC

Pallet nhựa PL01LS

Call

+ Pallet nhựa PL01LS kích thước 1200x1000x150 mm
+ Trọng lượng : 15.5 +/-0.4 kg
+ Số đường nâng : 4
+ Tải trọng động : 1000 kg
+ Tải trọng tĩnh : 3000 kg

Pallet nhựa PL02LS

Call

* Kích thước :  (1200 x 1000 x 78) mm +/-2%
* Trọng lượng :  12.5 +/-0.3 kg
* Tải trọng tĩnh :  3000 kg
* Số nút chống trượt : 12

Pallet nhựa PL03LS

Call

* Kích thước :  (1200 x 1000 x 78) mm +/-2%
* Trọng lượng :  12 +/-0.3 kg
* Tải trọng tĩnh :  3000 kg
* Số nút chống trượt : 12

Pallet nhựa PL04LK

Call

* Pallet nhựa PL04LK kích thước 1200 x 1000 x 150mm
* Kích thước : (1200 x 1000 x 150) mm +/-2%
* Trọng lượng : 17 +/-0.5 kg
* Số đường nâng : 4
* Tải trọng động : 1000 kg
* Tải trọng tĩnh : 4000 kg
* Số nút chống trượt : 17

Pallet nhựa PL04LS

Call

* Kích thước : (1000 x 600 x 100) mm +/-2%
* Trọng lượng :  5.4 +/-0.2 kg
* Tải trọng tĩnh : 1000 kg

Pallet nhựa PL05LK

Call

* Pallet nhựa PL05LK kích thước 1200 x 1000 x 150mm
* Kích thước : (1200 x 1000 x 150) mm +/-2%
* Trọng lượng : 22.5 +/-0.5 kg
* Số đường nâng : 4
* Tải trọng động : 1000 kg
* Tải trọng tĩnh : 4000 kg
* Số nút chống trượt : 20

Pallet nhựa PL06LK

Call

* Pallet nhựa PL06LK kích thước 1100 x 1100 x 150mm
* Kích thước : 1100 x 1100 x 150mm +/-2%
* Trọng lượng : 18.5 +/-0.5 kg
* Số đường nâng :  4
* Tải trọng động : 1000 kg
* Tải trọng tĩnh : 4000 kg
* Số nút chống trượt : 13

Pallet nhựa PL07LS

Call

* Kích thước : (600 x 600 x 100) mm +/-2%
* Trọng lượng :  2.95 +/-0.1 kg
* Tải trọng tĩnh : 100 kg

Pallet nhựa PL08LK

Call

* Pallet nhựa PL08LK kích thước 1200 x 1000 x145mm
* Kích thước : 1200 x 1000 x 145 mm +/-2%
* Trọng lượng : 10 +/-0.2 kg
* Số đường nâng : 4
* Tải trọng động : 600 kg
* Tải trọng tĩnh : 2400 kg
* Số nút chống trượt : 20

Pallet nhựa PL09LK

Call

* Pallet nhựa PL09LK kích thước 1100 x 1100 x 150mm
* Trọng lượng : 11.5 +/-0.3 kg
* Số đường nâng : 4
* Tải trọng động : 1000 kg
* Tải trọng tĩnh : 3000 kg
* Số nút chống trượt : 20

Pallet nhựa PL09LS

Call

* Kích thước : (1200 x 1000 x 145) mm +/-2%
* Trọng lượng :  16 +/-0.5 kg
* Số đường nâng : 4
* Tải trọng động : 1000 kg
* Tải trọng tĩnh : 3000 kg
* Số nút chống trượt : 16

Pallet nhựa PL1006

Call

Kích thước :  1065 x 601 x 140 (± 10mm)
Trọng lượng : 8.25 Kg ± 200g
Số đường nâng : 2
Tải trọng động : 500 kg
Tải trọng tĩnh : 1000 kg

Pallet nhựa PL10LK

Call

* Kích thước :  (1200 x 1000 x 150) mm +/-2%
* Trọng lượng :  18.6 +/-0.5 kg
* Số đường nâng : 4
* Tải trọng động : 2400 kg
* Tải trọng tĩnh : 5000 kg
* Số nút chống trượt : 28

Pallet nhựa PL11LK

Call

* Pallet nhựa PL11-LK kích thước 1200x1000x150mm
* Kích thước : (1200 x 1000 x 150) mm +/-2%
* Trọng lượng : 14.4 +/-0.5 kg
* Số đường nâng : 4
* Tải trọng động : 1000 kg
* Tải trọng tĩnh : 4000 kg
* Số nút chống trượt : 28

Pallet nhựa PL12LK

Call

+ Pallet nhựa PL12LK kích thước 1200x1000x150mm
+ Tải trọng động: 2400 Kg
+ Tải trọng tĩnh: 5000 Kg
+ Số đường nâng: 4
+ Số nút chống trượt: 28
+ Trọng lượng: 21(+/-0.5kg) + Màu sắc: Đỏ,Xanh dương,Vàng...

Pallet nhựa PL15LK

Call

+ Pallet nhựa PL15LK kích thước 1100x1100x125mm
+ Màu sắc: Xanh dương,Đỏ,Vàng...
+ Tải trọng động: 1000 Kg
+ Tải trọng tĩnh: 3000 Kg

Pallet nhựa PL16LK

Call

+ Pallet nhựa PL16LK kích thước 1200x1200x150mm
+ Trọng lượng: 20.5 Kg(+/-0.5kg)
+ Tải trọng động: 2000 Kg
+ Tải trọng tĩnh: 4000 Kg
+ Số nút chống trượt: 28
+ Màu sắc: Đỏ, Xanh dương, Vàng...

Pallet nhựa PL18LK

Call

+ Pallet nhựa PL18LK kích thước 1200x1000x150mm
+ Tải trọng động: 1500 Kg
+ Tải trọng tĩnh: 5000 Kg
+ Trọng lượng: 21 Kg(+/-0.5kg) + Số đường nâng: 4 + Số nút chống trượt: 28
+ Màu sắc: Xanh dương, Đỏ, Vàng,...

Pallet nhựa PL19LK

Call

+ Pallet nhựa PL19LK kích thước 1200x1000x150mm
+ Trọng lượng: 15 Kg(+/-0.5kg)
+ Tải trọng động: 1000 Kg
+ Tải trọng tĩnh: 4000 Kg(br> + Số đường nâng: 4
+ Số nút chống trượt: 28
+ Màu sắc: Đỏ,Xanh,Vàng...